Københavns Kommunes logo

Klimakreds

Har du brug for at dele dine tanker og følelser om klimakrisen med ligesindede?

Klimapsykologisk Fællesskab afholder Klimakreds d. 29. september i Støberiet på Blågårds Plads.

En klimakreds er et uformelt, fordomsfrit rum, hvor man kan mødes med andre og sætte ord på det, som fylder i relation til krisen.
Klimakredsen har ikke et terapeutisk sigte. Derimod har den til formål at skabe grobund for en oplevelse af fællesskab omkring dét at være menneske i en klimakriseramt verden. Vi brainstormer ikke på løsningsmuligheder eller giver hinanden gode råd til klimahandling. I klimakredsen skaber vi blot et fælles rum for italesættelsen af vanskelige tanker og følelser omkring klima- og biodiversitets-krisen.

Der vil være en trænet facilitator fra Klimapsykologisk Fællesskab til stede, hvis opgave vil være at strukturere samtalen og støtte deltagerne i at holde rummet for hinanden. Afhængig af deltagerantal deler vi os op i mindre grupper.

Det er gratis at deltage. Man skal være fyldt 18 år.

Om Klimapsykologisk Fællesskab

Klimapsykologisk Fællesskab er en gruppe psykoterapeuter, psykologer og kunstnere, der arbejder frivilligt for at ruste mennesker til at se og erkende klimaforandringernes betydninger, og støtte undersøgelsen af visioner for, hvad det gode liv kan være i en fremtid, vi ikke kender.

Vi er en datterorganisation af den britiske organisation Climate Psychology Alliance (CPA). CPA udviklede konceptet Climate Circle eller Climate Café, og de har faciliteret Climate Circles i årevis med stor medvind og opbakning. Det er kommet os for ører, at der også er et behov for dette i Danmark, hvorfor vi har valgt at skabe og søsætte en dansk udgave. Vi, de frivillige som faciliterer KlimaKredsen, er alle uddannede Climate Café Facilitators fra CPA UK. 

Støberiet/Blågården

Støberiet, Caféen 2. sal

2200 København N
Del med