Københavns Kommunes logo

Om ORD

’ORD’ er navnet på et særligt forløb for flersprogede mødre, der skal styrke deres børns tidlige sprogudvikling. Projektet finder sted på fem københavnske biblioteker i 2022 og 2023 og er støttet af Nordea-fonden.
Fotograf
Asbjørn Reinhold Ravn

Når danske børn starter i børnehave, er 15 procent af dem hvad der svarer til ét års sprogtilegnelse bagud. En overvægt af dem er børn af tosprogede hjem. En række særlige forløb i Københavns Kommune skal gennem leg og bevægelse skubbe til de helt små københavneres sprogudvikling.

Projektet har særligt fokus på flersprogede mødre bosat i udsatte boligområder, og ud over at stimulere børnenes sprogudvikling søger forløbet også at styrke mødrenes netværk og relationer til andre mødre.

Projektet hedder ’ORD’ og er støttet af Nordea-fonden med 1.374.600 kroner.

I alt skal der være otte forløb på hver otte uger i 2022 og 2023 fordelt på fem lokationer i Københavns Kommune: Blågårdens Bibliotek, Nørrebro Bibliotek, BIBLIOTEKET på Rentemestervej, Brønshøj Bibliotek samt Tingbjerg bibliotek. De første forløb afholdes i foråret 2022.

”Fundamentet for udvikling af sprog og senere læsekompetencer bliver lagt i den tidlige barndom, og derfor er projekt ’ORD’ et rigtig fint initiativ, der kommer til at fremme endnu flere børns muligheder for at komme godt på vej. Vi glæder os til at følge projektet og håber på, at det vil inspirere andre biblioteker til at starte lignende tilbud op,” siger Christine Paludan-Müller, uddelingschef i Nordea-fonden.

’ORD’ er en videreudvikling af projektet ’Ord til Mor’, der løb i perioden 2018-21.

Fakta om ORD

 

  • Nordea-fonden støtter ’ORD’ med 1.374.600 kroner.
  • ’ORD’ er et skræddersyet bevægelses- og sprogstimuleringskoncept, der primært henvender sig til flersprogede mødre til børn i alderen 4-12 mdr. i udvalgte boligområder.
  • ’ORD’ giver en god start på den sproglige udvikling gennem leg og bevægelse, samtidig med at mødrenes netværk og relationer styrkes.
  • Forløbene introducerer mødrene til biblioteket som institution for inspiration til litteratur og aktiviteter, der styrker sprogstimuleringen og senere læselysten.
  • Tænketanken Fremtidens Biblioteker er projektets formidlingspartner, ligesom der samarbejdes med sundhedsplejersker og boligsociale organisationer, herunder BO-VITA.
  • Både Københavns Kommune og Nordea-fonden ser potentiale for udbredelse af projektet til andre kommuner. I projektets sidste fase vil der derfor blive afholdt et projekt i en udvalgt kommune uden for København.

Kontakt

Cecilie Gunst Christensen