Historien om Lygten Station

Lygten Station er opført i 1906 af den legendariske jernbanearkitekt Heinrich Wenck som endestation for den private København-Slangerup-bane.
Fotograf
Københavns Stadsarkiv

I dag er Lygten Station fredet

Lygten Station virkede efter sit oprindelige formål indtil 1976, hvor banelinjen fik en ny indføring til Svanemøllen Station. Banens grundlæggere ønskede en monumental banegård i stil med Østerport Station.

Derfor valgte man dennes arkitekt til opgaven. Heinrich Wenck (1851-1935) havde få år før fået sit store gennembrud som jernbanearkitekt med opførelsen af en række stationsbygninger til Kystbanen i tidens yndede nationalromantiske stil.

Wenck var blevet ansat ved statsbanerne i 1882, hvor han 1894 til 1921 virkede som ledende arkitekt.

Sideløbende tegnede han også jernbanebygninger for 20 private baner. Det var en tid, hvor det danske jernbanenet var under hastig udvikling og Wenck blev ansvarlig for et utal af jernbanebyggerier.

Han kom dermed mere end nogen anden til at sætte præg på bygningerne langs det danske jernbaner og har fået ry som den måske fremmeste danske jernbanearkitekt gennem tiderne med byggeri præget af god funktionalitet og skiftende stilmoder.

Lygten Station med det officielle navn København L blev anlagt i et område, der var under hastig forandring i det tidlige 1900-tal fra et landskabeligt præg til københavnsk forstadskvarter med blandet bebyggelse.

Selve banen blev ført ind til en perron på stationens nordside med et ankomst- og et afgangsspor. Stationsanlægget kom sidenhen til også at omfatte en godsbanebygning, perrontag samt lokomotiv- og vognremiser, der nu er nedrevet. Også spor og perron er siden fjernet og området opfyldt. Selve stationsbygningen rummede en central hal og i siderne stationskontor, venteværelse, to billetsalg, kiosk, garderobe, toiletter og en tid også ekspedition af rejsegods.

Lygten Station var især populær som udflugtsstation til Hareskoven, og antallet af rejsende nåede på sit højeste niveau 1.5 mio. om året. Efter stationens nedlæggelse fik bygningen et omskifteligt liv bl.a. som spillekasino. Gennem tiden har bygningen undergået flere ændringer, men DSB tilbageførte i 1983-84 i det væsentlige bygningen til sin oprindelige skikkelse.